Mencari sesuatu? Taipkan di sini kemudian tekan search

Custom Search

Tuesday, December 22, 2009

Jika sudah dihibah, tidak perlu lagi difaraidh


Jika sudah dihibah, tidak perlu lagi difaraid

SAYA ingin bertanya berkenaan hibah dan faraid. Adakah saya boleh memberi hibah kepada anak saya secara sama rata lelaki dan perempuan?

Jika harta hibah berupa aset seperti rumah, adakah peningkatan nilai semasa menjadi ukuran? Harta yang dihibahkan adakah masih perlu difaraid? Minta penjelasan ustazah.

MAS

Johor Bahru

Hibah antara kaedah penting dalam perancangan harta menurut undang-undang Islam. Begitu juga dengan kaedah lain seperti wasiat.

Bagi seorang yang mati dengan tidak meninggalkan wasiat atau menghibahkan hartanya, hartanya akan dibahagi mengikut faraid yang biasa kerana dia tidak merancang hartanya.

Hibah ialah pemberian harta yang berlaku ketika masih hidup dan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas mati.

Kedua-dua kaedah ini harus dalam agama iaitu jika dilaksanakan dengan baik, adil dan selaras dengan kehendak syarak, ia boleh mengelak berlaku pertikaian dan perebutan harta.

Harus hibah secara sama rata pada anak, tetapi bersikap adil dalam pemberian mengikut harga semasa. Sebahagian orang Islam menganggap harta wajib dibahagikan melalui faraid saja, sedangkan sebenarnya faraid hanya digunakan bila simati tidak merancang hartanya sebelum mati. Jika sudah dihibah, tidak perlu lagi difaraid.

No comments:

Post a Comment