Mencari sesuatu? Taipkan di sini kemudian tekan search

Custom Search

Tuesday, December 22, 2009

Pusaka pasangan tanpa zuriat

Pusaka pasangan tanpa zuriat

Satu pasangan yang tidak mempunyai zuriat menjual satu hektar tanah dan membahagikan wang jualan sama rata. Wang berkenaan disimpan ke dalam akaun Tabung Haji yang berasingan.

Oleh kerana tiada anak, mereka menamakan pasangan sebagai penama (pewaris). Maknanya suami meletakkan nama isteri dan sebaliknya.

Kini si suami sudah meninggal dunia dan mempunyai seorang adik lelaki.

Soalan saya: Apakah kedudukan wang si suami tadi? Adakah si isteri berhak sepenuhnya ke atas wang di dalam akaun arwah suaminya (berdasarkan penama waris).

Jika si isteri tidak mempunyai hak, adakah dia boleh menuntutnya sebagai harta sepencarian? Adakah si adik tidak mempunyai bahagian langsung di dalam wang berkenaan?

ABDULLAH ZIYADI IBRAHIM, Kota Bharu


Perlu membezakan antara harta pusaka dan wasiat. Jika suami atau simati menamakan isteri sebagai pewaris sebahagian hartanya, ini bererti wasiat. Wasiat wajib dituruti. Mana-mana harta lain yang tidak dinamakan atau diwasiatkan jika warisnya cuma isteri dan adik lelaki maka harta itu dibahagikan kepada ¼ untuk isteri dan ¾ untuk adik lelaki selepas ditolak hutang dan harta sepencarian milik isteri.


No comments:

Post a Comment